Daily Fresh Food en derde partijen maken gebruik van cookies om het gebruik van onze website te analyseren, de website te optimaliseren en om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Door op de akkoord button te klikken, gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy en Cookiebeleid

Via de website www.dailyfreshfood.nl, onderdeel van Daily Fresh Food B.V. (hierna: “Daily Fresh Food”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Daily Fresh Food acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Het verzoek tot het verwijderen van persoonsgegevens kan alleen aangevraagd worden voor prospects of voormalige klanten. Voor bestaande klanten is deze informatie noodzakelijk om de producten en diensten af te kunnen nemen en kunnen persoonsgegevens derhalve niet verwijderd worden, behalve wanneer medewerkers van u als klant zijnde, uit dienst gaan of anderszins geen functionele relatie meer hebben tot de overeenkomst.

Via onze website verwerken wij verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Daily Fresh Food is verantwoordelijke voor de verwerkingen. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2023.

 

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat door een account aan te maken een bestelling te plaatsen via onze website;
 • het geven van toegang tot uw account op onze website;
 • het versturen van de nieuwsbrief, als u zich daarvoor hebt aangemeld;
 • het tonen van gepersonaliseerde content en advertenties, op basis van uw voorkeuren en uw klik- en surfgedrag;
 • het analyseren van het gebruik van onze website om deze te optimaliseren.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Het betreft de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens (telefoon, fax, e-mail);
 • betaalgegevens;
 • inloggegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • bestelgeschiedenis;
 • IP-adres;
 • statistische gegevens over het gebruik van de website en de dienst.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.


Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Daily Fresh Food kan bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. Om zorg te dragen voor de vereiste mate van bescherming van deze persoonsgegevens, sluit Daily Fresh Food met verwerkers een ‘verwerkersovereenkomst’ af, waarin technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van deze persoonsgegevens zijn vastgelegd.

 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken waarbij gegevens op uw computer worden geplaatst en/of uitgelezen. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

Wij gebruiken cookies om onze website te laten functioneren. Als u ons toestemming heeft gegeven, dan gebruiken wij ook cookies van de volgende partijen:

 

Wij hebben geen controle op wat deze partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). 

Wij gebruiken de cookies voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • het tonen van gepersonaliseerde content en advertenties, op basis van uw voorkeuren en uw klik- en surfgedrag;
 • het optimaliseren van onze website en diensten. 

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo worden de persoonsgegevens die u via de website verzendt versleuteld verzonden en is uw account beveiligd met een wachtwoord. De maatregelen die wij hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zorgen voor een passend beschermingsniveau. 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die derden met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Indien u via onze website aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen via info@dailyfreshfood.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door via info@dailyfreshfood.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)46 4235600.